Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Realizacja budżetów JST w roku 2002

Załączona analiza dotyczy realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w roku 2002 w podziale na :

    - gminy
    - związki międzygminne
    - miasta na prawach powiatu
    - powiaty ziemskie
    - województwo samorządowe

W opracowaniu zaakcentowano wykonanie dochodów budżetowych ogółem z wyszczególnieniem najważniejszych ich źródeł oraz wykonanie wydatków ze zwróceniem szczególnej uwagi na wydatki inwestycyjne (również w porównianiu do lat 2000 i 2001).

Pobierz plik:  Realizacja budżetów JST województwa lubuskiego
Dodanie informacji: Iwona Hercik, 26-01-2004 09:21
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 19-05-2005 13:56
Informację obejrzano: 2347 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc