Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Uchwały Kolegium ogłoszone w Dz. Urz. w roku 2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 15_2018 z dnia 19-01-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 19_2018 z dnia 19-01-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 35_2018 z dnia 29-01-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 37_2018 z dnia 29-01-2018

Pobierz plik:  Uchwa?a Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 40_2018 z dnia 05-02-2018
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 01-02-2018 12:24
Informację obejrzano: 18 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc