Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole zakończone w 2018 r.

1. Powiat Słubicki (powiat)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 07.09.2017 r. do 31.01.2018 r.

2. Powiat Żagański (powiat)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 31.10.2017 r do 02.02.2018 r.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie terminowości opłacania składek ZUS, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 21.03.2018 r. do 23.03.2018 r.

4. Powiat Międzyrzecki (powiat)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 09.01.2018 r. do 10.04.2018 r.

5. Gmina Deszczno (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 08.01.2018 r. do 10.04.2018 r.

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie (samorządowa instytucja kultury)
   - kontrola problemowa w zakresie terminowości sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych za 2017 rok przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 11.04.2018 r. do 13.04.2018 r.

7. Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie terminowości sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 11.04.2018 r. do 13.04.2018 r.

8. Miasto i Gmina Kożuchów (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 04.01.2018 r. do 17.04.2018 r.

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogdańcu (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie terminowości opłacania składek ZUS, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 17.04.2018 r. do 19.04.2018 r.

10. Powiat Międzyrzecki (powiat)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnie? dotyczących dotacji dla szkół, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 11.04.2018 r. do 20.04.2018 r.


Dodanie informacji: Katarzyna Grabowska, 05-02-2018 13:28
Ostatnia aktualizacja: Joanna Str?k, 24-04-2018 07:36
Informację obejrzano: 211 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc