Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole zakończone w 2020 r.

1. Miasto Żary (miasto)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 04.11.2019 r. do dnia 30.01.2020 r.

2. Gmina Brody (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 16.09.2019 r. do dnia 30.01.2020 r.

3. Gmina Wymiarki (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 05.11.2019 r.
do 14.02.2020 r.

4. Miasto i Gmina Sława (miasto i gmina)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli, w tym dopuszczalności wynagradzania za czas nieświadczenia pracy, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.02.2020 r. do 07.02.2020 r.

5. Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 09.03.2020 r. do 13.03.2020 r.

6. Centrum Usług Wspólnych w Iłowej (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień, dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 09.03.2020 r. do 13.03.2020 r.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 28-02-2020 11:01
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 27-03-2020 13:38
Informację obejrzano: 53 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc