Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole w toku

marzec 2020 r.

1. Miasto i Gmina Sława (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 07.01.2020 r.

2. Miasto i Gmina Świebodzin (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 07.01.2020 r.

3. Gmina Kłodawa (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 07.01.2020 r.

4. Miasto i Gmina Witnica (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 07.01.2020 r.

5. Gmina Bledzew (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 07.01.2020 r.

6. Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 03.02.2020 r.

7. Miasto i Gmina Iłowa (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 03.02.2020 r.

8. Gmina Trzebiechów (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 04.02.2020 r.

9. Gmina Zabór (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 10.02.2020 r.

10. Gmina Brzeźnica (gmina)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 18.02.2020 r.

11. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozpoczęta w dniu 16.03.2020 r.

12. Miejskie Przedszkole nr 10 w Żarach (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozpoczęta w dniu 23.03.2020 r.
Dodanie informacji: Ilona Ogiba, 05-05-2004 12:41
Ostatnia aktualizacja: Joanna Str?k, 27-03-2020 13:36
Informację obejrzano: 13634 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc