Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole w toku

Październik 2017 r.1. Gmina Bojadła (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 11.07.2017 r.

2. Miasto i Gmina Szprotawa (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 11.07.2017 r.

3. Miasto i Gmina Babimost (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 27.07.2017 r.

4. Powiat Świebodziński (powiat)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 03.08.2017 r.

5. Powiat Słubicki (powiat)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 07.09.2017 r.

6. Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Słubicach (jedn. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie sprawozdawczości budżetowych i operacji finansowych rozpoczęta w dniu 07.09.2017 r.

7. Gmina Bytnica (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 14.09.2017 r.

8. Gmina Niegosławice (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 25.09.2017 r.

9. Gmina Bobrowice (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa rozpoczęta w dniu 03.09.2017 r.

Dodanie informacji: Ilona Ogiba, 05-05-2004 12:41
Ostatnia aktualizacja: Roman Rudnicki, 02-10-2017 15:05
Informację obejrzano: 10901 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc