Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 206 poz. 1216) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze informuje o możliwości doręczenia dokumentów elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).

Uruchomiona ona została na „Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej” (ePUAP), udostępnionej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Poniżej przedstawione są informacje na temat elektronicznej skrzynki podawczej.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie poniższe warunki:

1. Muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą     ważnego certyfikatu kwalifikowanego w formacie XadES,
2. Muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie     może przekroczyć 3 MB,
4. Nie mogą zawierać oprogramowania złośliwego, którego obecność spowoduje
    automatycznie odrzucenie i jednocześnie nierozpatrzenie dokumentu.


Akceptujemy następujące formaty załączników:

1. *.txt - dokumenty w postaci zbioru znaków zapisanych w stand. Unicode UTF-8,
2. *.rtf (wersja 1.6) - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
3. *.pdf (wersja 1.4) - dokumenty tekstowo-graficzne,
4. *.doc, *.docx, - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
5. *.xls, *.xlsx - pliki arkuszy kalkulacyjnych,
6. Open Document (wersja 1.0) - otwarty format dok. aplikacji biurowych wg stand. OASIS,
7. *.jpg (*.jpeg) - wg standardu ISO 10918,
8. *.zip.

Pobierz plik:  Doręczanie dokumentów elektronicznych do RIO w Zielonej Górze za pomocą ePUAP
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 26-05-2008 15:12
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 05-02-2014 10:47
Informację obejrzano: 1845 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc