Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Kontrole zakonczone w 2014 r.


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 17-02-2014 09:35 Utworzenie dokumentu Katarzyna Duczmal
2. 17-02-2014 10:09 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
3. 06-03-2014 12:47 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
4. 11-03-2014 09:47 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
5. 11-03-2014 11:17 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
6. 11-03-2014 14:22 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
7. 08-04-2014 14:42 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
8. 14-04-2014 13:40 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
9. 16-04-2014 13:13 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
10. 18-04-2014 12:15 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
11. 08-05-2014 09:53 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
12. 22-05-2014 14:24 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
13. 04-07-2014 13:35 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
14. 14-07-2014 14:11 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
15. 28-07-2014 07:56 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
16. 07-08-2014 07:48 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
17. 18-08-2014 13:51 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
18. 25-08-2014 07:42 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
19. 27-08-2014 11:44 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
20. 02-09-2014 12:54 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
21. 29-09-2014 08:01 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
22. 14-10-2014 10:37 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
23. 20-10-2014 11:21 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
24. 30-10-2014 09:51 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
25. 06-11-2014 14:46 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
26. 18-11-2014 10:56 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
27. 01-12-2014 11:02 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
28. 22-12-2014 12:53 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
29. 12-01-2015 10:26 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
30. 28-01-2015 13:36 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
31. 03-02-2015 10:17 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
32. 18-02-2015 10:55 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
33. 25-02-2015 14:52 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
34. 01-04-2015 11:17 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
35. 11-05-2015 12:31 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc