Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Kontrole zakończone w 2018 r.


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 05-02-2018 13:28 Utworzenie dokumentu Katarzyna Grabowska
2. 06-04-2018 11:41 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
3. 11-04-2018 09:25 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
4. 17-04-2018 09:19 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
5. 18-04-2018 11:55 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
6. 24-04-2018 07:36 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
7. 27-04-2018 09:53 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
8. 11-05-2018 10:21 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
9. 24-05-2018 11:44 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
10. 30-05-2018 13:19 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
11. 05-06-2018 14:35 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
12. 19-06-2018 10:34 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
13. 02-07-2018 11:20 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
14. 06-07-2018 13:10 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
15. 12-07-2018 09:00 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
16. 16-08-2018 10:27 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
17. 05-09-2018 11:39 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
18. 17-09-2018 12:14 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
19. 24-09-2018 13:52 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
20. 17-10-2018 14:41 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
21. 25-10-2018 11:31 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
22. 20-12-2018 11:34 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
23. 20-12-2018 12:23 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
24. 11-01-2019 13:49 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
25. 06-02-2019 08:19 Zmiana tre?ci Joanna Str?k


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc