Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Kontrole zakończone w 2019 r.


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 06-02-2019 07:51 Utworzenie dokumentu Katarzyna Duczmal
2. 06-02-2019 08:19 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
3. 14-03-2019 10:31 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
4. 05-04-2019 19:19 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
5. 05-04-2019 19:24 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
6. 13-04-2019 11:22 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
7. 19-04-2019 09:21 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
8. 30-04-2019 09:18 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
9. 15-05-2019 09:19 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
10. 17-05-2019 09:24 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
11. 20-05-2019 13:07 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
12. 30-05-2019 11:04 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
13. 09-07-2019 07:56 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
14. 08-08-2019 12:38 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
15. 27-08-2019 09:38 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
16. 05-09-2019 09:57 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
17. 17-09-2019 13:07 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
18. 24-09-2019 09:29 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
19. 02-10-2019 09:28 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
20. 08-10-2019 13:49 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
21. 07-11-2019 13:03 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
22. 23-12-2019 11:58 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
23. 13-01-2020 10:12 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
24. 11-02-2020 13:58 Zmiana tre?ci Joanna Str?k


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc