Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Kontrole zakończone w 2020 r.


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 28-02-2020 11:01 Utworzenie dokumentu Katarzyna Duczmal
2. 19-03-2020 10:20 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
3. 27-03-2020 13:38 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
4. 21-04-2020 11:33 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
5. 08-05-2020 12:23 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
6. 22-05-2020 07:40 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
7. 02-06-2020 13:00 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
8. 29-06-2020 09:55 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
9. 03-07-2020 14:08 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
10. 21-08-2020 10:54 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
11. 17-09-2020 14:29 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
12. 01-10-2020 13:22 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
13. 13-10-2020 14:08 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
14. 22-10-2020 08:46 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
15. 19-11-2020 15:13 Zmiana tre?ci Joanna Str?k


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc