Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Majątek - RIO Zielona Góra


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 22-01-2004 12:09 Utworzenie dokumentu Katarzyna Duczmal
2. 11-02-2005 08:15 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
3. 06-07-2005 09:37 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
4. 13-03-2006 11:46 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
5. 11-09-2008 13:25 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
6. 05-05-2009 10:59 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
7. 12-01-2010 12:18 Zmiana treści Katarzyna Duczmal


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc