Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Oferta pracy z dnia 28.10.2008 r. (nieaktualne)


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 02-07-2008 14:49 Utworzenie dokumentu Katarzyna Duczmal
2. 04-08-2008 11:51 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
3. 28-10-2008 13:39 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
4. 28-10-2008 13:40 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
5. 13-11-2008 11:55 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
6. 13-11-2008 11:59 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
7. 19-05-2010 10:39 Zmiana treści Katarzyna Duczmal


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc