Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Kontrole zakończone w 2009 r.


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 11-02-2009 13:47 Utworzenie dokumentu Krzysztof Bąk
2. 06-04-2009 13:21 Zmiana treści Krzysztof Bąk
3. 27-04-2009 11:15 Zmiana treści Krzysztof Bąk
4. 06-05-2009 13:46 Zmiana treści Krzysztof Bąk
5. 13-05-2009 08:42 Zmiana treści Krzysztof Bąk
6. 25-05-2009 10:57 Zmiana treści Krzysztof Bąk
7. 25-05-2009 13:17 Zmiana treści Krzysztof Bąk
8. 02-06-2009 07:35 Zmiana treści Krzysztof Bąk
9. 15-06-2009 08:11 Zmiana treści Krzysztof Bąk
10. 16-06-2009 08:57 Zmiana treści Krzysztof Bąk
11. 16-07-2009 08:56 Zmiana treści Krzysztof Bąk
12. 19-08-2009 14:54 Zmiana treści Krzysztof Bąk
13. 01-09-2009 13:37 Zmiana treści Krzysztof Bąk
14. 24-09-2009 08:53 Zmiana treści Krzysztof Bąk
15. 21-10-2009 07:51 Zmiana treści Krzysztof Bąk
16. 13-11-2009 11:20 Zmiana treści Krzysztof Bąk
17. 02-12-2009 09:47 Zmiana treści Krzysztof Bąk
18. 22-12-2009 09:08 Zmiana treści Krzysztof Bąk
19. 04-01-2010 11:47 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
20. 12-01-2010 14:58 Zmiana treści Krzysztof Bąk
21. 19-03-2010 15:15 Zmiana treści Barbara Goryczko
22. 22-03-2010 09:52 Zmiana treści Barbara Goryczko
23. 25-01-2011 07:41 Zmiana treści Katarzyna Duczmal


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc