Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Kontrole zakończone w 2010 r.


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 19-03-2010 13:02 Utworzenie dokumentu Barbara Goryczko
2. 06-04-2010 09:19 Zmiana treści Barbara Goryczko
3. 15-04-2010 08:40 Zmiana treści Barbara Goryczko
4. 30-04-2010 09:26 Zmiana treści Barbara Goryczko
5. 07-05-2010 13:40 Zmiana treści Barbara Goryczko
6. 24-05-2010 08:25 Zmiana treści Barbara Goryczko
7. 08-06-2010 11:09 Zmiana treści Barbara Goryczko
8. 28-07-2010 13:38 Zmiana treści Barbara Goryczko
9. 30-07-2010 08:15 Zmiana treści Barbara Goryczko
10. 30-08-2010 09:20 Zmiana treści Barbara Goryczko
11. 01-09-2010 12:09 Zmiana treści Barbara Goryczko
12. 01-09-2010 12:33 Zmiana treści Barbara Goryczko
13. 03-09-2010 12:32 Zmiana treści Barbara Goryczko
14. 06-09-2010 10:20 Zmiana treści Barbara Goryczko
15. 15-09-2010 11:19 Zmiana treści Barbara Goryczko
16. 22-09-2010 12:54 Zmiana treści Barbara Goryczko
17. 28-09-2010 12:09 Zmiana treści Barbara Goryczko
18. 04-10-2010 11:09 Zmiana treści Barbara Goryczko
19. 18-10-2010 10:09 Zmiana treści Barbara Goryczko
20. 20-12-2010 07:40 Zmiana treści Barbara Goryczko
21. 20-12-2010 07:45 Zmiana treści Barbara Goryczko
22. 21-12-2010 15:02 Zmiana treści Barbara Goryczko
23. 05-01-2011 12:18 Zmiana treści Barbara Goryczko
24. 05-01-2011 12:35 Zmiana treści Barbara Goryczko
25. 13-01-2011 13:29 Zmiana treści Barbara Goryczko


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc